Ziraat Mühendisliği Nedir? Ne Değildir?Ziraat mühendisliği bitkisel üretim (tarla bitkileri, bahçe bitkileri) ve hayvansal üretim (büyükbaş küçükbaş hayvan yetiştirme ve ıslahı, kümes hayvanları, arıcılık, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik) yanında süt teknolojisi, tarımsal biyoteknoloji, tarım makineleri, kültür-teknik, toprak bilimi ve bitki besleme, tarım ekonomisi, tarım ürünleri teknolojisi, bitki koruma, peyzaj mimarlığı,biyoyakıt ve biyogaz enerji üretimi alanlarında uğraş veren mühendislik dalıdır.

İş bulma İmkanları
  • Bitkisel Üretim

    Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığına ve özel sektöre ait tarımsal işletmelerde çalışırlar. Kendi bahçe ve sera işletmelerini kurarlar. Tarla, bağ ve bahçe ziraatı hiçbir zaman geçerliliğini yitirmeyen, insanların sürekli ihtiyaç duyduğu ürünlerin yetiştirilmesi açısından gereksinim duyulan bir meslektir.

  • Tarım Teknolojisi

    Türkiye'de tarımda mekanizasyon, teknolojik gelişme ile birlikte gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Bu gelişmeye verilen öneme paralel olarak; tarım alet ve makineleri üretiminde aktif olarak görev alacak ara elaman olan bu meslek elemanlarına özel sektörde istihdam olanakları artacaktır. Orman Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda, T.C. Zirai Donatım Kurumu fabrika ve bölge müdürlüklerinde, pancar ve tarım-kredi kooperatiflerinde görev alırlar.

    Öğrenim sırasında aldığı genel konstrüksiyon, imalat ve malzeme bilgisi nedeniyle serbest çalışma, tarım alet ve makineleri imal eden özel kuruluşlarda da iş bulma olanağına sahiptir. Çalışma koşullarından dolayı meslekte erkekler kadınlara oranla iş bulma yönünden daha çok aranılan kişilerdir.

Dersler

Ziraat Mühendisliği lisans programında öğrenciler ilk üç yıl temel bilim dersleri (Fizik 1, Kimya 1 veya Fizik 2, Matematik 1,Mühendislik Matematiği, Botanik, Zooloji, Jeoloji), temel mühendislik dersleri Akışkanlar Mekaniği, Makina Elemanları ve Mukavemet, Mühendislik Mekaniği (Statik ve Dinamik), Termodinamik ve Isı İletimi, Tarımsal Yapılar (Kültürteknik),Sulama ve Drenaj , Bilgisayarda Çizim Teknikleri, Sera yapım tekniği, Malzeme Bilgisi, Tarım Makinaları 1, Tarım Makinaları 2, Ölçme Bilgisi 1, Teknik Resim 1, temel meslek dersleri (Çevre Bilimi ve Teknolojisi,Genetik, İstatistik, Araştırma ve Deneme Metotları, Meteoroloji, Mikrobiyoloji, Tarım Tarihi ve Deontolojisi), ayrıca Gıda Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Lisans Programlarını karakterize eden birer ders ile bütün alt programları ( Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Gıda Teknolojisi veya Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak, Zooteknik,) temsil eden dersleri okumaktadırlar. Son sınıfta ise kendi tercihleri arasından yerleştirilecekleri yukarıda yazılı alt programlardan birine ayrılmakta ve ayrıldıkları bu alt programda tümü seçmeli olan dersleri almaktadırlar. Zooloji ve botanik olarak biyolojinin alt dallarıdır.

Tüm hakları sınırlıdır-2019